Fail fast, fail often and learn...
Vi vil bidrage til at skabe lærende og legende organisationer

Hvad er prototyping? 

Prototyping konceptet har fået momentum i takt med en stigende interesse for brugerdrevet design. Prototyping er en vigtig brik i den iterative tilgang til produkt- og serviceudvikling, hvor formålet er at samle indsigt, danne forståelse for målgrupper og udvikle prototyper. 

‘Fail fast and fail often’ er et udtryk, som ofte bliver associeret med prototyping. Hovedformålet er nemlig at validere eller invalidere de opstillede hypoteser og dermed sikre det bedste strategiske pejlemærke for den fremtidige udvikling.

Gennem research og kreative processer skaber vi forståelse for brugere, og samtidig skaber vi en forståelse for din virksomhed. Dermed sikrer vi fit mellem brugerbehov og en virksomheds værditilbud.

Innovationsprocessen

 

I Tokerød Plus arbejder vi med vores egen innovationsproces, som er opbygget af 3 elementer: 

  1. Indsigt gennem analyse og research 
  2. Forståelse gennem brugerinklusion, brugertests og workshops 
  3. Prototyping for at materialisere den opbyggede viden 

Innovationsprocessen er iterativ, hvilket vil sige, at vi i fællesskab beslutter målsætningen, som løbende vil blive revideret for optimal udnyttelse af ressourcer.

Fra idé til virkelighed

App koncept prototype

 

Hvordan kan en virksomhed bruge prototyping? 

De metoder som ligger inden for prototyping-paraplyen kan blandt andet bruges til reverse engineering af egne eller konkurrenters systemer, udvikling af hjemmesider og landing pages, applikationer, software og online teasers for fysiske produkter

 

Projekt og målsætning

Målsætning og hypotese

Målsætning og hypotesedannelse er en af de vigtigste elementer I projektstyring og projektstruktur, da det sikrer strategisk samhørighed mellem innovationsforløb og organisation. 

I Tokerød Plus arbejder vi med i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer for at specificere denne målsætning gennem interne og eksterne parametre. Et projekts bæredygtighed afhænger af en organisations struktur og mindset, og derfor er det afgørende, at vi definerer innovationsforløb baseret på intern og ekstern viden.

Objective

Vi ser prototyping og innovationsforløb som et fælles projekt, hvor vi udfordrer målsætningen gennem kontinuerlige læringscirkler. 
Denne iterative tilgang sikrer fit mellem funktionalitet og fokusområder for de udviklede prototyper med forløbets målsætningen. Gennem interne workshops, brugerinklusion og brugertest er det muligt at optimere eksisterende og udvikle nye innovative løsninger. Tokerød Plus tilbyder prototyping og innovationsforløb, hvor vi i fællesskab udfordrer problemstillinger og udvikler løsninger gennem den brugerdrevne tilgang.

DU har en række Valgmuligheder for Prototyping med Tokerød Plus

I Tokerød Plus tilbyder vi skræddersyede prototyping og innovationsforløb, som passer præcis til din virksomhed og de fremtidige udfordringer og muligheder I står over for. 

Vi tilbyder desuden Workshops i vores egne lokaler i Odense og workshops med overnatning ved vores udvalgte retreat locations, hvilket er en unik mulighed for at omslutte dit team i kreative omgivelser alt efter, hvad der passer til din virksomhed og jeres formål og ønsker.

Kontakt os og høre mere om hvad der er den rette metode og forløb for at skabe øget innovation for din virksomhed.