hk.png
 

HK

HK Midt henvendte sig til Tokerød Plus for at sikre en mere målrettet og aktiv tilvalgt strategi for digitaliseringen af organisationen. Man vil i højere grad målrette de yngre generationer, og præmissen for det er digitale og sociale medier. HK Midt får udarbejdet en digital strategi og en handlingsplan, parallelt med at medarbejdere inspireres og undervises i brugen af sociale og digitale medier samt relevansen for organisationen og dennes målgruppe. Dermed både et eksternt og internt fokus på digitale økosystemer.  

VÆRDISKABELSE

HK opnår en øget awareness samt et image som “Digital Frontrunner”, hvilke sker gennem styrket og øget digital tilstedeværelse. Potentialet skabes ved at ledere, ambassadører og medarbejdere fremadrettet aktivt vil kunne brande uddannelser direkte til deres netværk via HK’s “Digitale økosystem” - eksempelvis LinkedIn, hvilket øger potentialet for rekruttering af medlemmer.

Implementeringen af “Digital Workplace” øger samtidig den interne sociale interaktion og videndeling via nye medier. Potentialet skabes ved at de nye værktøjer samt smartere samarbejds- og videndelingsmuligheder, nedbringer behovet for mails og statusmøde aktivitet.