Om folkekirkens nødhjælp

Danmarks.png
 
 

I Folkekirkens Nødhjælps internationale team skal medarbejderne samarbejde, videndele og skabe resultater sammen. Det er en dynamisk gruppe med fokus på internationale og nationale samarbejder, relationsarbejde og humanitær responsarbejde som kræver stor spontanitet og fleksibilitet samt hurtighed.

Det internationale team er således i en proces/situation, der skaber særligt geografiske og logistiske udfordringer i forhold til intern kommunikation, vidensdeling og virtuelt samarbejde.

Tokerød Plus fik til opgave at facilitere digitaliseringsprocessen indenfor Digital Workplace, med udgangspunkt i Microsoft Yammer platformen, herunder uddannelse og træning af teamet, implementering af Yammer som det primære interne kommunikationsplatform, samt kortlægning af det interne digitale økosystem. Tokerød Plus deltog ligeledes i en cross-team workshop som blev afholdt fysisk i Nairobi, Kenya, Januar 2017.

værdiskabelse

Der er gennemført et forløb omkring implementeringen af “Digital Workplace”, og  dermed er den interne sociale interaktion og videndeling via nye medier øget, struktureret og simplificeret. Potentialet er skabt ved at de nye værktøjer - primært Yammer - samt smartere samarbejds- og videndelingsmuligheder, har minimrete behovet for mails og statusmøde aktivitet.

 

Under forløbet er der gennemført træning og workshop både som fjernundervisning og på workshop i Nairobi. Folkekirkens Nødhjælp har via denne succesfulde implementering opnået en væsentlig forøgelse af organisationens digitale modenhed, og derigennem øget parathed i forhold til en forestående implementering af en Digital Strategi. Ledere, chefer og nøglemedarbejdere kan nu agere som ambassadører og fremadrettet aktivt kunne bidrage til  transformation ind i en digital verden og den deraf ændrede kultur.

 

Hør mere om hvordan din virksomhed kan bruge Yammer

Fornavn og efternavn *
Fornavn og efternavn