Om dragør kommune

dragør.png
 
 

Dragør Kommune har forstået hvad den digitale transformation går ud på. Det handler i mindre grad om selve teknologien, og i højere grad om den forskel man gerne vil skabe. Man starter med formål og målsætninger, og går derefter til valg af teknologi som middel til at komme frem til målet. Derfor skal man heller ikke starte med at tænke i digitalisering for at finde de udfordringer/problemstillinger/mål man vil drøfte. Det kan være faglige udfordringer som fx sproglig eller motorisk udvikling i daginstitutionerne, udvikling af madkvaliteten for de hjemmeboende ældre, borgerinddragelse i byggeprojekter eller alt muligt andet, som man gerne vil dykke ned i.

Med ovenstående som udgangspunkt har Tokerød Plus fået til opgave at håndtere og facilitere den organisatoriske del af den digitale omstilling i form af Digital coaching for kommunens ledere som en del af udrulningen af temaet Digital Revolution. Omdrejningspunktet er sparring og vejledning til, hvordan digitale teknologier, medier og løsninger kan hjælpe med at løse specifikke problemstillinger og udfordringer.

Værdiskabelse

Ved at gennemgå forløbet opnås en væsentlig forøgelse af organisationens digitale modenhed, og derigennem øges paratheden til en egentlig implementering af en Digital Strategi efterfølgende. Potentialet skabes ved at ledere og chefer kan agere som ambassadører og fremadrettet aktivt vil kunne bidrage til kommunens transformation ind i en digital verden og den deraf ændrede kultur.


Ydermere bidrager implementeringen af  “Digital Mindset” til øget  interne social interaktion og videndeling samt nysgerrigheden på nye medier. Potentialet skabes ved at de nye “Digitale medarbejdere” søger og implementerer nye værktøjer samt smartere samarbejds- og videndelingsmuligheder. Derved nedbringes behovet for mails og statusmøde aktivitet.

Skal vi tage en snak om en Digital coach & sparring løsning til dig?

Fornavn og efternavn *
Fornavn og efternavn