Det, at være forbundet til hinanden, er vigtigere end nogensinde før

Langt de fleste virksomheder er forbundet i et økosystem af Facebook, Messenger, LinkedIn, Intranet, Email, Skype m.fl. Men når information flyder frit mellem de forskellige medier, savner mange struktur og ensretning, hvilket kan resultere i at kommunikation og samarbejde pludselig kan blive en udfordring om “for mange kokke…”

Der er mange digitale platforme og sociale medier at holde styr på. Og din virksomhed gør sikkert brug af en række af dem. Ved at kortlægge det digitale økosystem får du overblik over de platforme, som er relevante for dig og din virksomhed.

Digital Workplace økosystem

Hos Tokerød Plus tager vi udgangspunkt i din virksomheds aktuelle situation, ledelsens og medarbejdernes kompetenceniveau og digitale parathed. Med udgangspunkt i virksomhedens ønsker for forretningsudvikling, kortlægger vi i samarbejde med dig og andre nøglemedarbejdere i din virksomhed et digitalt økosystem, en digital strategi og aktivitetsplan. 

Vi definerer bl.a. formålet, hvilke indsatser, der skal laves og skaber fokus på strategiske og økonomiske målsætninger for din virksomhed. 

At have det hele samlet ét sted hjælper organisationen og de enkelte teams til at arbejde bedre og hurtigere sammen frem for at skifte mellem forskellige kanaler i organisationens samlede økosystem.

Flere værktøjer er heldigvis designet til at hjælpe dig med netop dét - at samle, effektivisere og strømline din virksomheds samarbejde, kommunikation og vidensdeling. Og vi kan hjælpe dig med at komme i gang!

Alternativ til corporate intranet

Platformene bryder siloer ned ved at være en samlet portal til virksomhedens erfaring og kompetencer; de åbner op for tværfaglig vidensdeling, og gør det muligt for dine medarbejdere at lære af og med hinanden. Derfor har medarbejdernes engagement og motivation stor betydning for effektiviteten og for, hvor meget platformen vil komme til at gavne kommunikationen, samle medarbejderne og styrke samarbejdet i organisationen. 
Valg af platform til intern kommunikation handler mere om organisationskulturen end det faktiske system, og det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere er inkluderet i implementeringen af ny teknologi og nye vaner. Brugen af værktøjet er således drevet af kulturen og ikke teknologien, hvorfor det også handler om at få medarbejderne til at turde at dele deres viden - og deres udfordringer.

Lad os fortælle dig om muligheder og fordele ved værktøjerne samt give dig et forslag til en proces for implementering, så du i højere grad kan styrke samarbejde, kommunikation og videndeling i din virksomhed.