Få STYR på den digitale indsats med en Digital StrATegi

Den digitale strategi har til formål at kapitalisere på indsatsen gennem enhver digital platform, indsats og initiativ. Derved adskiller den digitale strategi sig fra en IT strategi, som primært har til formål at sikre den digitale infrastruktur og understøtte medarbejdernes arbejdsrutiner og -processer. 

Den digitale strategi skal understøtte forretningsstrategien.

Det er i den digitale strategi, at virksomheden afgør hvilke digitale platforme, medier og tools man aktivt vil tilvælge (eller fravælge) for at kunne tænke det ind i en målrettet indsats og hvilke forretningsmæssige målsætninger, der opstilles herfor. 

Dermed understøtter den digitale strategi selve forretningsstrategien - som man evt. kan kalde for den analoge strategi. Med andre ord er den digitale strategi netop strategien for virksomhedens digitale omstilling (transformation). 

Tokerød Plus Digital Transformationsproces Model.png

 

Indsatsen skal være koordineret, og ansvars- og rollefordeling skal klarlægges. At definere den digitale indsats er at prioritere og afgrænse. Det gør indsatsen mere overskuelig og mere brugbar for medarbejderne og ledelsen i din organisation. Det er vitalt at have organisationen med, så strategien bliver realiseret og resultaterne opnås. Dette gøres ved at definere virksomhedens digitale løfte og målsætninger. Det digitale løfte (why) er den rolle, som virksomheden forpligter sig til over for brugerne digitalt. 

Faser i den digitale strategi: 

  • Afdækning af virksomhedens aktuelle digitale tilstand (vi udarbejder en digital tilstandsrapport og kortlægger det nuværende digitale økosystem). 
  • Definition af virksomhedens forretningsmæssige målsætninger og digitale løfte
  • Definition af relevante målgrupper
  • Kortlægning af det fremtidige digitale økosystem og identificering af mediemix
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Udarbejdelse af business case
  • Rollefordeling og organisatorisk fokus
  • Opsætning af effektmåling og rapporteringsværktøjer 
  • Eksekvering af den digitale strategi  

oversigt over Digital Transformationsforløb

Tokerød Plus Digital Transformation Projektplan Proces.png

Digital Modenhed Index (DMI)

Digital Modenhed evaluering modellen.png
 
 

Hør mere om et tilpasset
Digital Strategi forløb 

Vi starter altid med at lytte og forventningsafstemme indsatsen og processen, så vi sikrer den relevante indsats for din virksomhed med afsæt i jeres aktuelle situation og behov. Forløbet kan også tage udgangspunkt i digital sparring med din virksomheds ledere og medarbejdere, eller undervisning og træning af dem i relevante teknologier. 

 
 
 

Tokerød Plus Digital & Innovation Framework 

Vi har i Tokerød Plus udviklet vores helt unikke metode og framework til projekter inden for digital transformation og innovation lab initiativer. Vi tror nemlig på den integrerede og holistiske indsats i enhver organisation, og vi hjælper med at realisere visionen for vores kunder. 
Vores framework er udarbejdet på baggrund af mere end 15.000 timers arbejde med digitalisering, innovation og forretningsudvikling. Det tager udgangspunkt i empirisk data og praktiske erfaringer med vores kunder på tværs af alle brancher og flere lande.