Om daxiomatic

DAX.png
 

Målsætningen for Daxiomatic var at være top of mind hos målgruppen løbende. Dette for at sikre at når kunden erkender sit behov for ERP løsning, så skal Daxiomatic være en naturlig del af beslutningsprocessen. Herigennem øges fokus på at konvertere online brugere (løbende berigelse af kundedatabase) til deciderede kundeleads i form af møder med Daxiomatic. Selv når kunderne er ombord hos Daxiomatic skal der tilstræbes en kontinuerlig og hyppig kontakt til kunden – bl.a. gennem målrettede og relevante budskaber via marketing automation. Rekrutteringsplatformen vil igennem styrket digital tilstedeværelse blive vedligeholdt og styrket. Samtidig skal Daxiomatic arbejde hen imod at blive en social business hvor medarbejderne agerer ambassadører og bannerførere af brandet for at positionere Daxiomatic stærkt og gennem menneskelige ansigter, kompetencer og ekspertise.


Tokerød Plus’ rolle i forløbet har været som samarbejdspartner og facilitator i forhold til at sikre fremdrift i skabelsen af et stærkt digitalt fundament. Dette løses  via kortlægning af stakeholders og det digitale økosystem for Daxiomatic og definering en digital strategi med konkret handlingsplan for eksekvering.

værdiskabelse

Daxiomatic opnår gennem  forløbet en  styrket og øget digital tilstedeværelse og derigennem øget potentiale for rekruttering af kursister. Potentialet er skabt ved at ledere, ambassadører og medarbejdere aktivt kan vil brande uddannelser direkte til deres netværk på eksempelvis LinkedIn.

Deres  brugerrejse kortlægges, hvilket skaber klarhed over, hvor og hvordan man bedst muligt kommunikerer budskaberne på de forskellige social media platforme, og samtidig personaliserer budskaberne til den enkelte målgruppe.

For Daxiomatic skaber forløbet øget awareness samt et image som “Digital Frontrunner”, hvilket sker gennem styrket og øget digital tilstedeværelse. Potentialet skabes ved at alle i virksomheden fremadrettet aktivt vil kunne agere professionelt som ambassadører direkte til deres netværk på sociale medier, hvilket øger potentialet for kvalificerede kundeleads.

 

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan styrke din digitale tilstedeværelse

Fornavn og efternavn *
Fornavn og efternavn