Om DANMARKS AKKREDETERINGSINSTITUTION

Danmarks.png
 
 

Danmarks Akkrediteringsinstitution er bevidste om behovet for at medarbejdere i højere grad kan arbejde uafhængigt og fleksibelt, uden at være låst til et specifikt sted eller tid. At den moderne medarbejder anno 2017 arbejder fra kontoret, hjemmefra og på farten. Det vil organisationen gerne understøtte i højere grad med brugen af relevante og tilstrækkeligt fleksible systemer. Det gøres med afsæt i Yammer og Tokerød Plus har hjulpet med behovsafklaring, struktur af rolle og processer, samt udrulning på tværs af organisationen med fokus på at skabe tryghed i denne digitalisering.

Værdiskabelse

Ved at gennemgå forløbet blev der opnået en væsentlig forøgelse af organisationens digitale modenhed, og derigennem øget parathed i forhold til en succesfuld implementering af en Digital Strategi efterfølgende. Potentialet skabes ved at ledere og chefer kunne agere som ambassadører og fremadrettet aktivt vil kunne bidrage til kommunens transformation ind i en digital verden og den deraf ændrede kultur.


Ydermere bidrog implementeringen af  “Digital Mindset” til øget  intern social interaktion og videndeling samt nysgerrigheden på nye medier. Potentialet blev skabt ved, at de nye “Digitale medarbejdere” søger og implementerer nye værktøjer samt smartere samarbejds- og videndelingsmuligheder. Derved nedbringes behovet for mails og statusmøde aktivitet.

Lad os tage en dialog om hvordan jeres Digital Workplace kan struktureres

Fornavn og efternavn *
Fornavn og efternavn