Hvor er mine kunder - hvornår og hvorfor?

 

Folk stiller større krav til virksomheder end nogensinde. Derfor er det vigtigt, at du har et stærkt og indgående kendskab til dine kunder og kundeemner. Hvis du ikke har det, har din konkurrent det, og din konkurrent har dermed et enormt forspring over dig og dit firma.   

En kortlægning af dine kunders og kundeemners digitale rejse – Customer Journey – giver dig indblik i deres oplevelse af dig, lige fra det første kontaktpunkt og gennem hele processen frem til en potentielt langsigtet og profitabel kunderelation.  

En Customer Journey kortlægning (mapping) gør dig i stand til at identificere nøgleoplevelser, som kunden har med din virksomhed og dit brand. Kortlægningen giver indblik i dine kunders og kundeemners behov, motivation og tvivl om dit brand for hvert kontaktpunkt. Og med det indblik kan du digitalt kommunikere med dine kunder, så du får det mest optimale resultat for din forretning. 

Vi kortlægger customer journeys for vores kunder.

Brugerrejse - Customer Journey Map

I processen med udarbejdelsen af den forretningsmæssige (holistiske) customer journey opsamles og udledes data- og informationsgrundlag til at kortlægge kunderejsen på tværs af hele brugerrejsen. Et eksempel på en udarbejdet kunderejse på tværs af forretningens vertikaler ses nedenfor. 

Customer Journey Model.png

 

Hvordan ser DINE kunders Customer Journey ud?

Lad os sammen analysere og kortlægge din forretnings kunderejse, og definere et klart billede af, kundens proces, oplevelse med jeres service og matche op imod de systemer der hos jer servicerer kunden og sikrer relevant data- og informationsgrundlag internt i organisationen. Det vil gøre jer i stand til at optimere jeres digitale interaktioner med kunderne så de får en sublim oplevelse og  sikrer en smidig håndtering internt hos jer.