Catering Danmark

Succesfuld catering-kæde, som har siddet på fødevaremarkedet i lang tid. Kunden tog kontakt til Elektronista og Tokerød Plus med en kompleks problemstilling, hvor de havde realiseret, at der var en reel mulighed for, at de potentielt kunne blive overhalet indenom af fødevare-virksomheder i vækst. Der blev etableret et innovationsforløb for kunden, som skulle resultere i 2 bæredygtige forretningskoncepter, og derved fungere som modsvar til den stigende markedskonkurrence på fødevareområdet. Slutresultatet vil blive opnået gennem et innovationsforløb, som var bygget op af ét kick-off møde, 4 dybdegående workshops, og kontinuerlig korrespondance mellem alle 3 aktorer over en tidsperiode på 5 måneder. Følgende er et overblik over de forskellige delelementer af forløbet: