HAR DU STYR PÅ DIN EX?

Kundeoplevelsen, populært kaldet customer experience (CX) tager det primære fokus i langt de fleste virksomheder, der fokuserer på digital transformation.

Sideløbende med CX er et andet domæne nu ved at krybe ind i søgelyset hos de mest digitalt modne virksomheder, nemlig medarbejder-oplevelsen eller employee experience (EX).

DET HANDLER OM MOTIVATION, FORVENTNINGER OG PRIORITETER

Professor Gerald Kane understreger f.eks. i indlægget her, at det er alles forventninger, der påvirkes af den digitale udvikling. Altså er det ikke kun dine kunders forventningshorisont, handlemønstre og behov du skal tage højde for i din digitaliseringsproces - det er tværtimod forventningen hos hele viften af interessenter, navnlig medarbejdere, men også samarbejdspartnere, investorer o.l

Det virker jo indlysende rigtigt, men er samtidig noget rigtig mange virksomheder sandsynligvis ikke får prioriteret. Altimeters rapport, som vi i grove træk gengav hér i sidste uge, understreger, at langt de fleste har kundeoplevelsen som deres allerhøjeste digitale prioritet.

På trods af det, er der hele 41 % af de undersøgte virksomheder, som enten ikke arbejder med brugerundersøgelser og kunderejser, eller først så småt er begyndt at undersøge kundernes forventninger, og lade den nye viden påvirke retningen i deres digitale strategiarbejde. Så at prioritere medarbejderoplevelsen ligger antageligt noget fjernere i horisonten hos de fleste.

Dine medarbejdere er lige så vant til at bevæge sig imellem en bred vifte af digitale ressourcer, som dine kunder er - og næsten lige så utålmodige :)

Dine ansattes forventninger til deres digitale arbejdsdag og arbejdsplads påvirkes af den digitale udvikling i øvrigt. Er de vant til den gnidningsfri oplevelse på mobilen, og den hurtige internetforbindelse, vil alt andet være (en unødig) kilde til utilfredshed. Og dermed vil motivationen også lide et knæk.

Hos Tokerød Plus slår vi på mål for, at begrebet digital workplace skal tages alvorligt - og det er noget vi bringer i spil både i vores arbejde med virksomheder, og i vores uddannelse. Vores anbefalinger fokuserer bl.a. på, at din organisation får bedre flow på både viden, information og kommunikation ved f.eks. at benytte digitale samarbejdsplatforme og kommunikationssystemer (f.eks. Slack).

Der ligger også en høj grad af erkendelse af, at det er vigtigt at leve op til dine medarbejderes digitale forventninger, hvis de skal forblive motiverede - når man i privaten skriver uformelt og effektivt sammen over Messenger og diverse, hvorfor skal man så helt anderledes formelt - og tidskrævende - formulere mails til sine kolleger og chefer? Et vist brud med det formaliserede kan desuden være dit første vigtige skridt henimod en mere innovativ og eksperimenterende virksomhedskultur.

I Altimeters rapport ses en stigning i fokus på at gøre medarbejderne mere selvhjulpne og understøtte en innovativ kultur i virksomheden. Men ellers handler transformationen af medarbejderoplevelsen for mange om at få kompetenceudviklet de eksisterende arbejdere, og tiltrække nye, digitalt attraktive medarbejdere.

Picture 2.png