Facilitering af Vandcenter Syds medarbejderdag

I fredags, d. 1. marts kulminerede mange måneders forberedelse for os, da vores hidtil største event , Vandcenter Syds medarbejderdag løb vellykket af stablen. 200 medarbejdere blev underholdt og aktiveret med oplæg og workshops. Omdrejningspunktet var digitalisering og inspiration af medarbejderne.

Vandcentret kontaktede os i 2018, med ønsket om en medarbejderdag i digitaliseringens tegn. Siden har vi, i samspil med Vandcenter Syd, tegnet, timet og tilrettelagt medarbejderdagen.

Det stod fra starten klart for os, at der skulle være en vekselvirkning mellem oplæg og hands-on, hvor medarbejderne kunne få fingrene i noget lidt anderledes teknologi, end det de omgiver sig med til dagligt.

Workshops

Vi lagde os, sammen med udvalget, fast på tre forskellige spor, som kunne inspirere teknologisk: Automatisering (Robot process automation), droneflyvning, og Virtual Reality/Augmented Reality. De 200 medarbejdere blev fordelt på tre store hold, og hver medarbejder skulle så deltage på to af de tre forskellige workshops.

Virtual Reality/Augmented Reality - ‘Jordnært gak’

Her gjorde vi brug af Google Maps’ omfattende billedarkiv, og sendte med virtual reality-brillerne og appen The Viewer medarbejderne rundt i vandcentrets nærområde. Touren sluttede i vandcentret, hvor vi havde skabt illusionen af, at de befandt sig i forhallen. Samtidig havde vi udvalgt inspirationsmateriale, hvor videoer med eksempler på brug af augmented og virtual reality fra branchen kørte i baggrunden, imens medarbejderne kunne downloade apps der bruger teknologien, som eksempelvis Ikea Place og Pokemon Go. Under forløbet opfordrede vi medarbejderne til at skrive enhver ide, tanke og frygt ned, og hænge dem op på en tankevæg.

Automatisering - ‘Problemløseren’

Vi fandt frem til en specifik problemstilling hos kunden, som med fordel kunne automatiseres, eller forenkles. Vi udarbejdede på baggrund af det en prototype, som medarbejderne kunne lege med under workshoppen. Her endte vi faktisk med at præsentere medarbejderne for en chatbot, som kunne imødegå deres udfordring, og frem for alt inspirere til at tænke i nye veje: Hvilke elementer og procedurer fra min arbejdsdag, kan man gøre mere brugervenligt eller effektivt? Medarbejderne var utroligt engagerede og opfindsomme, og vi fik en masse gode ideer og tanker nedfældet, som vi her efter eventet kan sende til arrangørerne.

Droneflyvning - ‘Team Spirit’

Vi indhentede forstærkning i skikkelse af vores samarbejdspartner Mikkel Barker, og lod medarbejderne konkurrere i hold, hvor de på skift skulle flyve dronen, og holdet skulle med blikket på en ipad gætte, hvilke billeder dronen fløj henover. Vi fik på den måde et venskabeligt konkurrenceelement ind over, samtidig med medarbejderne for alvor kunne få lov at lege lidt med droneteknologien, som vinder stadig større udbredelse, f.eks. til opmåling af store arealer og på svære terræner.

Oplæg

Thomas Terney og hans humoristiske udlægning af hestelorte-mindsettet

Thomas Terney og hans humoristiske udlægning af hestelorte-mindsettet

Vi havde inviteret eksperten Thomas Terney, som gav os en humoristisk, teknologihistorisk tour ind i ‘den digitale nutid’. Terney var meget underholdende, og gav anledning til megen eftertænksomhed - og medarbejderne var også her meget engagerede, med både latter, eksempler og spørgsmål. Terneys begreb ‘hestelorte-mindset’ illustreres på hans slide herover. Hvis man, når man skal forudse fremtidens problemer, blot tager udgangspunkt i en fremskrivning af den nuværende situation, kan man hurtigt forregne sig. Netop som de fremtrædende herrer gjorde, da de - forud for bilens udbredelse, i 1894 forudså, at den vestlige civilisation ville ende begravet i hestepærer.

Harald Tokerød indrømmer, at han synes det er lidt grænseoverskridende at have virtual reality-brillerne på

Harald Tokerød indrømmer, at han synes det er lidt grænseoverskridende at have virtual reality-brillerne på

Vores egen Harald Tokerød tog ved dagens start over efter direktøren, og holdt først et bredt inspirationsoplæg, der krydrede opridset af den digitale udvikling med sjove eksempler fra sin hverdag, som bl.a. robotven, pinlig far og teknologi-entusiast. Senere introducerede Harald medarbejderne til workshoppenes teknologier, og fik samlet op på dagens oplevelser og indspark. Herefter gik Terney på, og vandcentrets tovholder Steen takkede af og sendte medarbejderne på en velfortjent weekend.

Herfra skal lyde en stor tak til Vandcenter Syd: Tak for tilliden, for det gode samarbejde, og for mødet med Jeres helt igennem imponerende, engagerede medarbejdere!