Det bedste fra konferencen: Inspiration og angrebsvinkler til din digitale transformation

Sprint:Digital afholdt d. 10. april en heldagskonference i digitaliseringens tegn her i Odense. Vi har samlet de vigtigste highlights som vi gerne vil dele med dig, som vi mener kan inspirere dig i din egen digitalisering.

Digital er nu - og afgørende for din konkurrenceevne. Men hvad skal du fokusere på?

Ved dagens start understregede Harald Tokerød især nødvendigheden af, at du tager stilling til din digitalisering, og i processen forholder dig til din brug af platforme både internt og eksternt, f.eks. ved brugen af vores værktøj til overblik over dit interne og eksterne økosystem. Er der f.eks. overlap mellem funktionaliteterne i flere af dine interne værktøjer, så du kan skære der - og er din virksomhed på Snapchat? Og hvorfor? Der er ingen grund til at excellere i alskens platforme og avancerede teknologier, bare for ‘at være med’ - det skal give mening for din forretning.

Dernæst handler den vellykkede digitalisering i høj grad om at du indfrier - eller overgår - kundens forventninger. Det vil sige, at når over 70% af trafikken til dit website kommer fra mobile enheder, så skal det være mobiloptimeret, ellers bliver kunderne utilfredse. Og når Instagram og Google i stigende grad gør det muligt for kunderne at handle med næsten ingen klik, så påvirker det deres forventninger til købsoplevelsen hos dig. 

1.Definer jeres vision så den er tydelig for enhver!

2.Forhold jer til den digitale udvikling og tag stilling

3. Hav tillid til teknologien – definer forretningsmæssige muligheder

4. Opstil konkrete målsætninger, I vil opnå gennem digitalisering

Når du så er nået så langt, at du skal kaste dig ud i et regulært projekt, eller prøve teknologier af, så kan du f.eks. gøre brug af en metode som Sprint:Digital, hvor du hurtigt får prøvet ideen af med brugere og leverandører. Når du er klar til at eksekvere på din idé og få udviklet den, har vi følgende råd til, når du vælger en leverandør:

1. Hvilken teknisk platform tilbyder leverandøren dig? Er det noget, du selv efterfølgende kan rette i?

2. Bliver du bundet af håndjern - f.eks. i fem år? (det står med småt…)

3. Kræv en detaljeret projekt- og tidsplan, så du har noget, du kan holde dem op på.

Og husk: et website bliver aldrig ‘færdigt’, men er dynamisk, og skal helst ændre sig i takt med både din forretning og dine kunders forventninger

Digitalisering som ledelse, ressourcer, prioriteter og kultur

Heidi Svane, Head of Digital hos Lifestyle Design Cluster understregede at digitalisering ikke er ‘technology first’, men at man skal tænke også digitalisering som en forandring, som stiller krav til en god kontekst, både kulturelt og organisatorisk. Det handler også om, at alle i organisationen taler samme sprog, så der bliver et fælles udgangspunkt for digitaliseringen - og et tydeligere fælles mål. Kompetenceudvikling

Det kræver mod og kan måske være grænseoverskridende for dig som leder at åbne op om uvisheden i processen: At du måske ikke selv ved, hvor digitaliseringen skal føre hen, og hvordan den skal se ud for lige jeres virksomhed. Men at invitere medarbejderne til at tage del i digitaliseringen, som noget fælles, som I alle tager ejerskab på og er nysgerrige overfor, kan være enormt givende for at fremme en digital - og eksperimenterende - kultur i sin virksomhed.

Odenses teknologibegejstring - mellem cobots og digital dannelse

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel understregede det vigtige i, at Odense griber det momentum, der er på robotområdet lige nu. Det klare mål er at blive verdens bedste robotby, et mål, der er realistisk lige nu, hvor byen med de 204.000 indbyggere faktisk er verdensførende på kollaborative robotter, de såkaldte cobots. Det momentum, der er på robot-området kan også bruges som drivkraft for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til byen. Desuden har Rahbæk Juel nedsat et advisory board og afsat penge til en bedring af teknologiforståelsen, hvor målet er at Odenses børn taler flydende digitalt, når de går ud af folkeskolen. Der er altså i Odense en forventning om, at både erhvervsområdet og uddannelsesområdet i Odense bidrager aktivt til at løfte den digitale udvikling, og handler på det momentum, der er.

Det digitale startup-eventyr

Brian Christensen fra Too Good to Go gav os indsigt i eventyret og udfordringerne for en digital start-up med luft under vingerne. Brian og en ven fik i november 2015 ideen til appen, der formidler overskudsmad fra f.eks. restauranter og bagerier til forbrugerne, og dermed mindsker madspild. De havde allerede en app klar januar 2016. Too Good To Go er nu oppe på 230 ansatte, og har på den bedste dag hidtil solgt 50.200 måltider, som ellers var blevet smidt ud.

Brian indviede os i deres vanvittige vækst-historie, som byder på læringer som: Stil klare krav til udviklerne, og vær sikker på at bygge en løsning, der teknisk kan skaleres. Too Good to Go udvidede nemlig hurtigt forretningen til flere lande, og måtte i forbindelse med en eksponering i den tyske version af Løvens Hule simpelthen krydse fingre for, at deres løsning kunne klare den massivt øgede trafik. I processen har Too Good to Go f.eks.  også oplevet at hyre en ekstern leverandør til at opbygge et nyt system, som de, efter at have brugt 400.000 kr., måtte sande ikke havde formåede at løfte opgaven.  Et råd fra deres proces er, at tage én ny funktionalitet ad gangen, og måle løbende på de nye funktionaliteter.

Inspiration fra Sydkorea

Martin Rune Hoxer har været chef for Innovation Centre Danmark i Sydkorea, og havde i den forbindelse et tankevækkende spejl med til os. Sydkorea er gået fra U-land til I-land på under en generation. Sydkorea var efter Korea-krigen i 1953 et af verdens fattigste lande. I dag er de verden 11. største økonomi, ifølge Bloomberg verdens mest innovative land, og de var senest de første til at introducere 5G. Sydkorea er langt fremme med dataopsamling, og har f.eks. sensorer overalt i det offentlige rum. Sensorerne opsamler data, som så i anonymiseret form bliver stillet til rådighed for landets SMV’er for at underbygge innovation og vækst. Digitalisering er en af de vækstmotorer styret har udpeget. Sydkorea er udfordret på demografien, og derfor har de sat benhårdt ind på f.eks. automatisering. 5 % af BNP’et går til forskning og udvikling, og det batter tydeligvis. Hoxer opfordrede til at se på de muligheder danske leverandører har for at samtænke dansk software og sydkoreansk hardware, til glæde for begge lande.

Skab overblik over dine ressourcer, og tag stilling til, hvor du vil hen.

Sharif Tawfik er ingeniør med speciale i industri 4.0, og ansat hos Dansk Produktions Univers. Han indviede os i den vellykkede digitalisering af produktionsvirksomheder.

Produktionsvirksomhederne oplever et paradigmeskifte med digitaliseringen, som bl.a. ændrer kundernes forventninger og krav om differentiering - fra masseproduktion til skræddersyede, personliggjorte produkter i meget små mængder.

Tawfik betegner en virksomhed, som er industri 4.0 som papirfri, datadrevet og samarbejdende på tværs af organisationen. Robotter, der automatiserer produktionen er ikke nødvendigvis digitalisering. Vi hørte her om produktionschefen, der købte en robot, fordi han fik muligheden - men i stedet endte med at indse, at et ERP-system var det vigtigste næste step på deres digitaliseringsrejse.

Også Tawfik understreger, at det langt fra kun handler om teknologien først , men at man i stedet bør spørge sig selv: ‘hvad skaber værdi for mine slutbrugere, og understøtter min forretning?’ - og så kan man digitalisere på den baggrund. Først skal du stabilisere og standardisere dine processer. Til det formål anbefaler Sharif helt klart at man vælger et ERP-system. Så får du overblik over processer og ressourcer - og du får data du kan måle på. Det er helt i overensstemmelse med, når vi hos Tokerød Plus understreger, er det væsentligt du som virksomhed får digitaliseret på det helt basale og forretningsnære, før I sætter en masse eksperimenterende, avancerede teknologier i søen. Derefter kan du kaste dig mere eksperimenterende over de mere modne af de avancerede teknologier, f.eks. IoT eller virtual reality.

Designbegejstret drone-startup

Mikkel Barker, ejer af MAKKER Play tog os med på en tour de force i hans designproces, fra udviklingen af hans droneflyvningskoncept med sensorer og måleudstyr. Mikkel har brugt af principper fra designtænkning ad flere omgange, og har også været med på vores Sprint:Digital-forløb. Mikkel har meget positive erfaringer med metoden, og pointen med at være iterativ og kreativ og åbne op overfor brugerne i udviklingen af forretningen, ledte naturligt over til dagens afrunding, hvor dagens arrangører introducerede Sprint:Digital-metoden.

Sprint:Digital - Spis den digitale elefant, en bid af gangen

Arrangørerne af konferencen - og Sprint:Digital, D2i, Design to Innovate og Dansk Design Center rundede af med en introduktion af metoden til de digitale sprint, som vi har introduceret her og her, som kan ses som en effektiv måde at få taget en lille (konkret) bid af den store digitaliserings-elefant på.