Document-page-001.jpg

Et vigtigt værktøj for os, når vi skal hjælpe nye kunder i gang med den digitale transformation, er vores model til kortlægningen af interne og eksterne digitale økosystemer. Vi oplever kunder, som i høj grad - forståeligt nok - ‘bare’ vil ud over stepperne på de sociale medier. Og det kan vi også sagtens hjælpe med. Det eksterne økosystem kan her tjene til, at du får øje på, om du har gamle profiler liggende på medier, du ikke er aktiv på, udnytter platformenes potentialer for datahøst, osv.

Men vil du transformere din forretning digitalt, er det helt væsentligt også at tage ejerskab over de interne digitale linjer, så du får digitaliseret ‘indefra og ud’. Ved at kortlægge, hvilke platforme du og din virksomhed benytter og har til rådighed, får du helt banalt skabt en synlighed for dig selv, som giver et meget konkret, velfunderet udgangspunkt for den videre digitalisering. Overblikket giver dig tryghed og øget kontrol på både indersiden og ydersiden.

Det interne overblik over dine digitale ressourcer og platforme et godt udgangspunkt, f.eks. for at afsøge, om du har uhensigtsmæssigt mange systemer, og om de stadig bliver brugt. Kortlægningen kan være noget af en øjenåbner, for det tydeliggør den myriade af systemer og platforme, der i dag udgør mange virksomheders digitale infrastruktur.

Eksempel på udfyldelse af internt digitalt økosystem

Eksempel på udfyldelse af internt digitalt økosystem

Processen er i sig selv samtidig en stærk øvelse, der kan gøre dig helt skarp på formålet med de enkelte systemer, og:

 • Om de enkelte systemer har deres berettigelse - gør de hverdagen lettere?

 • Om de arbejder sammen - er der gnidninger?

 • Om du har adgang til og får høstet de data, der findes på de forskellige platforme?

 • Om der er datadisciplin - gemmes og håndteres data hensigtsmæssigt, konsistent, og er det søgbart?

 • Om der f.eks. gemmes og fildeles på masser forskellige platforme på tværs af afdelinger og medarbejdere - og om det kan gøres smartere, med bedre flow og større synlighed til følge

Kort sagt: Kan organisationen få et bedre flow, og arbejdsgangene gøres smartere, mere fleksible og effektive? Har I brug for en bedre datadisciplin, der f.eks. gør det lettere at finde og høste data? I bestræbelsen på at slanke din virksomhed digitalt, må du holde dig for øje, at det ikke drejer sig om at skære ned på mængden af systemer for enhver pris. Det er i dag en sjældenhed at finde systemer, der ‘kan det hele’, fordi viften af digitale behov er så kompleks. I stedet må dit fokus være på, hvor velfungerende de enkelte er, og på det gode samspil systemerne imellem.

Ekstern økosystem.png

Det eksterne overblik giver dig både tryghed og pondus, når du til spørgsmålet ‘Er I egentlig på Snapchat?’ kan give et helt klart svar. Kortlægningen er her også en øvelse i at skærpe dit blik for:

 • Hvorfor din virksomhed er til stede på de enkelte platforme - hvad er f.eks. dit formål med at være på Twitter? Hvad giver det dig, dine ansatte, dine kunder?

 • Bliver profilerne brugt tilstrækkeligt til, at tilstedeværelsen fortsat giver mening? Giver du et dynamisk indtryk, eller har du endnu ikke fået tweeted i år?

 • Er din virksomhed nem at finde på Google? - og hvis de kommer til dit website, får du dem så til at tilmelde sig nyhedsbrevet, eller følge dig på Facebook?

 • Udnytter du data fra de besøgende, der finder din hjemmeside til at ramme dem igen, f.eks. med retargeting på Google og Facebook?

Et blik på det udfyldte eksempel herover kan også gøre dig skarp på, om der er nogle af disse platforme, du ikke er til stede på  - og hvad argumenterne omvendt er for det. Der er ikke et facit på, hvilke - og hvor mange - platforme, du skal være på, men det er en kæmpe styrke at være helt skarp på, hvilket formål du har med de enkelte, og hvilke muligheder du har for at udnytte data og annoncering i de enkelte platforme.

Dit formål skal også gerne være retningsgivende for dit indhold, og dermed skærpe din virksomheds profil. Samspillet de forskellige platforme imellem skal også her give en vis synergi, som tilsammen giver et godt indtryk af en virksomhed, der tager ejerskab over sin online tilstedeværelse - til glæde for forretningen, dens kunder og medarbejdere.

Download pdf’en lige her, og kom selv i gang med at skabe overblik over din digitale forretning :)