Det kan ikke gentages for ofte:

Digital Transformation handler i særdeleshed om mennesker, organisation og kultur.

Denne finding fra McKinsey er ganske rammmede “Shortcomings in organizational culture are one of the main barriers to company success in the digital age”.

De centrale findings i McKinsey studiet “Culture in a digital age” er at særligt 3 parametre er afgørende barriere for den succesfulde digitale transformation.

1) funktionelle/afdelingsmæssige siloer

2) manglende risikovilje

3) mangelfuld evne til at skabe ensartet perspektiv på kunden og agere på det.


Top 5 barrierer for digital transformation

1. Kultur er *den* mest markante barriere for digital effektivitet (ifølge topledernes egen vurdering).

2. Utilstrækkelig forståelse af digitale trends.

3. Mangel på digitale talenter/kompetencer.

4. Mangelfuld IT infrastruktur til at understøtte digitaliseringen

5. Organisatorisk struktur er ikke afstemt

Culture in a digital age - diagram

Disse 5 parametre erfarer vi også er de helt afgørende i vores arbejde med Digital Transformation og digitalisering. Hver af de 5 parametre skal mestres og balanceres for at opnå øget digital modenhed i organisationen og derigennem for at opnå øget forretningsmæssig værdi.

Du kan finde og læse hele rapporten “Culture in a digital age” ovre i McKinsey’s univers: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/culture-for-a-digital-age