Mange virksomheder står stadig forud for processen for at definere en Digital Strategi der giver retning og struktur på de mange digitaliseringsindsatser. Det er en proces der ikke bliver helt færdig, men løbende kan forfines og justeres som virkeligheden ændrer sig og i takt med de erfaringer man gør sig i organisationen.

Den skarpe Jeanne Ross har lavet en dugfrisk artikel på MIT Sloan Review, som går komplet i spænd med vores tilgang og de erfaringer vi har samlet fra vores kunder i processen med udvikling af deres digitale strategi. Helt grundlæggende er det vores holdning og tilgang at den digitale strategi har sit klareste formål i at understøtte den overordnede forretningsstrategi, og konkretisere hvordan de forretningsmæssige ambitoner kan understøttes med digitale tiltag, teknologier og indsatser.

Vi har lavet en sammenfatning af de væsentligste pointer fra Jeanne Ross i det følgende. 

 

Forretningsstrategien skal understøttes af de muligheder som digitale teknologier giver.

Den digitale startegi skal tage stilling til 2 centrale spørgsmål:

Hvordan kan data og digitale teknologier hjælpe virksomheden med at løse kundernes behov og problemstillinger?

Hvilke løsninger vil være værdifulde for kunderne?


Mange virksomheder opnår øget toplinie og/eller bundlinie med de rette digitale tiltag og løsninger. Men blot fordi det er digitalt, er det ikke nødvendigvis godt og værdiskabende.

Dermed kan digitale teknologier ændre en virksomheds kunderettede tilbud og ydelser, men endnu vigtigere så påvirker det også måden hvorpå virksomheder arbejder med startegi. Også derfor bliver digitale teknologier kaldt for game-changing.

For at være kompetitiv i denne digitaliserede tidsalder, skal man som organisation adoptere 2 vaner:
1) man skal skabe en portfolio af eksperimenter.
2) engager med dine kunder for at få dyb indsigt i deres problemer og potentielle løsninger.

Vores Digital Transformationsmodel og underliggende metode kan man strukturere, orkestrere og prioritere virksomhedens eksperimenter og sikre fremdrift på de mest lovende og værdiskabende og/eller profitable koncepter.

Digital Strategi funnel.png


DBS Bank i Singapore har skabt +1.000 eksperimenter

Som eksempel på dette har DBS Bank i Singapore lavet mere end 1.000 eksperimenter som bl.a. intern crowdsourcing, Customer Experience labs, hackathons, eksterne partnerskaber, samarbejde med fintech startups og scanning af teknologi.


Du har sikkert hørt kommentareren hundredevis af gange “act like an startup” og det betyder i bund og grund at din virksomhed skal adoptere og træne evnen til at eksperimentere ved at afprøve testkoncepter på (potentielle) kunder for at lære hvad de har behov for.

Virksomhederne der er godt undervejs med deres digitale strategiarbejde (kontinuerlig proces i den digitale transformation) beretter at deres løsninger hurtigt bliver profitable. Så som stor virksomhed / koncern ligger den succesfulde fremtid i at lykkes med at skalere succesfulde eksperimenter. Vores model illustrerer de 3 faser en virksomhed befinder sig i omkring den Digitale Strategi - den første fase “Mobilisering” (Why) hvor virksomheden ikke har en digital strategi, efterfulgt af fase 2 “Koordinering” (How) hvor virksomheden har defineret og arbejder målrettet med sin digitale strategi, og den 3. fase “Acceleration” (What) hvor den digitale strategi er en helt integreret del af virksomhedens tilgang og mindset og dermed er godt igang med at blive en digital frontløber.

Digital Strategi faser


I artiklen nedenfor har vi fremhævet de væsentligste elementer, man som virksomhed skal være opmærksom på at bestræbe sig på at udvikle sig i retning af.

 

Link til artiklen på MIT Sloan Review: https://sloanreview.mit.edu/article/let-your-digital-strategy-emerge/