I Tokerød Plus har vi, baseret på vores mangeårige erfaringer og kundeprojekter, udviklet et framework for digital transformation og innovation, som har til formål at geare en organisation til digitalisering og fremtidens krav til innovationsudvikling. Vi tror ikke på at der findes et universelt svar på virksomhedernes respektive udfordringer og problemstillinger, men vi ved at der er en række fællestræk og mekanismer, som der kan justeres på, og netop til det formål har vi udviklet et framework der gør os i stand til at facilitere processen med vores kunder og samarbejdspartnere.

 

Industri 4.0

Den digitale æra og industri 4.0 har signifikant ændret, hvordan virksomheder strukturerer sig selv på strategisk niveau. Derfor er det blevet nødvendigt for virksomheder at sikre, at digitalisering bliver integreret i virksomheden på forretningsstrategisk niveau og med fuld forståelse og opbakning fra direktionen, ledelsen, bestyrelsen og medarbejderne.

Den digitale transformation er en proces som har til hensigt at forhindre ens virksomhed i at blive udfordret og truet - en omstillingsproces der fordrer forandringsledelse. Det er tilfældet hvis ens virksomhed allerede er i farezonen.

 
Tokerød Plus' Digital Transformation and Innovation Framework

Hvis ens virksomhed endnu ikke er i farezonen vil den digitale transformation kunne have til hensigt at

1) optimere

2) blive mere kundevendt

3) i stand til at følge med og komme tættere på markedet

4) blive attraktiv som arbejdsgiver

 

Formålet med en digital transformation

Ambitionen med enhver digital transformation må være at integrere den digitale strategi ind i selve forretningsstrategien og ikke mindst i de organisatoriske processer og rutiner. Således der over tid skabes et digitalt mindset og en organisationskultur der kan rumme den nye måde at arbejde - en mere kundecentreret og realtids-datadrevet tilgang end nogensinde tidligere.

En virksomheds struktur, ressourcer og aktiviteter udgør dens evne til at innovere. Virksomhedens konkurrenceevne afhænger derfor af dens innovationsmæssige output. Desværre ser vi ofte, at virksomheder ikke har de nødvendige interne ressourcer og er i tvivl omkring, hvilke eksterne ressourcer og viden virksomheden har brug for, for at skabe effektiv innovationsudvikling. 

Vores framework har derfor også til formål at ændre organisationsstrukturen i tæt samarbejde med organisationen/ledelsen og Tokerød Plus’ rolle er at understøtte dette arbejde. Dertil skal kultur og mindset, på tværs af virksomheden, tilpasses til den nye struktur, så der sikres en bæredygtig overlevering og positiv fremtid for virksomheden.

Vi tror på, i tætte og ligeværdige samarbejder, at nedbryde det forældede siloarbejde og sprede innovation ud i alle hjørner af virksomheden. Innovationsudvikling skal ikke isoleres, men integreres.

Brugercentreret tilgang

Den digitale transformation tager afsæt i brugeren som centrum, da aktørernes touchpoints ultimativt afgør en virksomheds succes. De kundevendte processer skal kombineres med de operationelle processer, da disse bliver nødt til at være afstemt og synkroniseret. Det er nødvendigt for virksomheder at kunne tilgå og analysere kunde- og brugerdata, for at optimere kundeoplevelsen og sikre tilstrækkeligt dækkende og valide beslutningsgrundlag.  


Digital transformation og innovation framework er iterativ i dets tilgang og indeholder derfor læringscirkler, som har til formål at optimere den ønskede målsætning gennem korrekt hypotesedannelse med tilsvarende validering eller invalidering. Dermed sikrer vi korrekte strategiske pejlemærker gennem projektet.


Tokerød Plus' Digital Transformation & Innovation framework er opdelt i 5 faser med hver deres fokus;

Fase 1: Strategisk afdækning af organisation og analyse af det eksterne miljø.

Fase 2: Temperaturmåling af en virksomheds digitale tilstand og dens formål.

Fase 3: Digitalisering og innovation med brugeren i centrum og udarbejdelse af kundevendte- og operationelle processer.

Fase 4: Nedsætte pilotgruppe og definere formål for piloten og sikre motivation hos pilotgruppen. Herefter implementering af prototyping for at teste og validere effekt.

Fase 5: Implementering af ændringer, overlevering og evaluering.

Tokerød Plus' formål og løfte

I Tokerød Plus er det vores erklærede formål og løfte, i tæt samarbejde, at hjælpe organisationer med selv at fremme organisationens og medarbejdernes digitale modenhed - for at geare organisationer til den digitale omstilling. Vi gør det digitale menneskeligt og hjælper organisationer med at digitalisere.