Mennesker kommer før teknologi i den digitale omstilling (transformation). Det kan være svært at forholde sig til den menneskelige faktor som den vigtigste når temaet i den digitale transformation netop er DIGITAL(e) teknologier.

Ikke desto mindre ses det gang på gang at den succesfulde digitale omstilling af en virksomhed finder sted når organisationskulturen og kompetencerne er tilstede i tilstrækkeligt omfang. Udover den velkendte statement fra ledelseseksperten Peter Drucker

"Culture eats strategy for breakfast"

så ser vi i mange af de transformationsprojekter som vi selv er engageret i med vores kunder i Tokerød Plus, at kulturen er afgørende for hvorvidt man er i stand til at fremme den digitale modenhed og innovationsevnen. For nylig blev det konstateret yderligere af Brian Solis og Capgemeni som har udarbejdet en rapport på baggrund af en undersøgelse om "The Digital Culture Challenge - Closing the Employee-Leadership Gap".

Det betyder at der ikke er nogen nem og hurtig smutvej gennem digitalisering. Det nytter ikke at virksomheder vrager medarbejdere på baggrund af deres alder, for at erstatte dem af helt unge kræfter som håbes at være de såkaldte Digitale indfødte, som nærmest med superheltelignende kræfter skal løse alt fra forretningsudvikling, til kommunikation og grafik. Det er i en skønsom blanding mellem ung og gammel, kort og lang anciennitet, at værdien og synergien opstår. På samme måde som "Digital" ikke er en afdeling så er det heller ikke noget der følger årstallet på dåbsattesten. Det er noget man tilegner sig i form af kompetencer og træning. Kompetenceudvikling gælder for alle og er lige vigtigt. Det kræver nysgerrighed og til tider også evnen til at aflære. Over tid og med nok træning og rutine udi det digitale, bliver det til et mindset.

Derfor at det vigtigt at enhver organisation fokuserer på og prioriterer løbende kompetenceudvikling og tilførsel af supplerende kompetencer - både indenfor digitalisering, innovation og mange andre discipliner. Motivationen skal komme fra og ligger hos medarbejderen helt grundlæggende.

Vi har berøring med og gode relationer til både virksomheder og medarbejdere som ønsker at fremme digitaliseringen - både på egne og fælles vegne. Men når man tager et kig på Jobindex og det billede der skabes der af ledige stillinger, og holder det op imod det reelle behov vi ser ude i organisationerne, så er der et gap. Et gap der skal lukkes før digitaliseringen kan fortsætte med rette kadence. Vi vil derfor gerne gøre vores til at bidrage til at mindske dette gap ved at bygge bro mellem virksomhedernes behov for menneskelige ressourcer der kan drive digitaliseringen og de stærke profiler der allerede er i stand til det eller med lidt kompetenceudvikling bliver i stand til at bidrage til digitaliseringsprocessen. Vi har samlet en pulje af digitale stjerner - aktuelle eller potentielle stjerner - og matcher dem op imod virksomhedernes behov for at bringe dem sammen til gavn for digitaliseringen og konkurrenceevnen i Danmark.

Vi kalder denne pulje af menneskelige kompetencer og profiler for Starbox - et digitalt og menneskeligt community. Vi står på mål for disse profiler overfor virksomhederne, da vi gerne vil sikre de rette profiler til de rette jobs.

Som T+ StarBox medlem for du adgang til:

  • Ekslusivt medlemskab i det innovative Slack univers "Digitale Frontrunners”
  • Gratis personlig digital kompetencemapping af Tokerød+
  • Skræddersyede digitale uddannelser og kurser hos Tokerød+ til speciel StarBox pris
  • Faglige arrangementer for StarBox medlemmer only
  • Direkte adgang til sparring med rådgiverne i Tokerød+

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig som Starbox medlem herovre www.tokeroedplus.com/starbox  

Starbox