At skabe en helhed gennem individer
- ledere og specialister går sammen om at positionere organisationen.

Den digitale transformation starter med ledelsens erkendelser

Som en del af en større transformation, ønsker denne store danske organisation et opgør med sit historiske image, der tegnede et billede af et meget formelt og lidt støvet foretagende. Ledelsen udtrykte et udtalt behov for at komme i ligeværdig dialog med kunderne og positionere sig stærkere på en række områder, hvor organisationen rent faktisk sidder inde med eksperter. Der hersker ikke tvivl om at det organisationen kan, er vedkommende for kunderne, men man savnede, helt oplagt, at kunderne også i højere grad følte denne relevans.

Arbejdet var med fokus på medarbejdernes transformation

Overskriften var at gøre organisationen markant og relevant. At arbejde som en ’social business’ med aktivering af medarbejdere og derigennem øge den menneskelige faktor og skabe et brand i øjenhøjde.

Lade ledere, specialister og medarbejdere føre ordet på sociale medier i samarbejde med og støttet af en markant tilstedeværelse af ’logoet’.

En umiddelbart noget fluffy titel, som vi fik brækket ned til et behov for motivering og træning af de personer der fremover skal bære budskaberne og have holdningerne. I det hele taget en tryghed ved de nye tiltag og spilleregler for både ledere og medarbejdere, mere end egentlige teknologiske udfordringer.

Konkret så det sådan her ud:

  • Motivationsoplæg for organisationens ledere

  • Undervisning i de forskellige muligheder og begrænsninger på relevante platforme.

  • Definition af formål med tilstedeværelsen, målgrupper, budskaber og ressourcer.

  • 1:1 træning i ledelse på sociale medier og fremtoning

 

Begejstringen har båret resultaterne

Hver leder har nu en aktiv stemme i debatten igennem blogindlæg på LinkedIn. Det har ført til øget aktivering af den enkelte leders professionelle netværk.

Logoet deler nu medarbejdernes historier og specialiserede viden, i stedet for omvendt. Den store dinosaur har nu pludselig fået en masse menneskelige ansigter.

Lederne går forrest og viser vejen på sociale medier og det er blevet legitimt at bruge tid på det digitale igennem hele organisationen - og det sker endda med stor begejstring. 

En afsluttende men ikke uvæsentlig pointe er at man nu i højere grad får henvendelser fra mere relevante personer og dermed bruger organisationens ressourcer mere målrettet og dermed omkostningseffektivt.