LinkedIn er det professionelle sociale medie. Det har i Danmark længe været opfattet som det støvede digitale CV. Rigtig mange virksomheder har en profil på LinkedIn, men så stopper tilstedeværelsen stort set også her. Dermed har I fortsat god mulighed for at opnå first-mover fordel i jeres branche, ved en rigtig og kontinuerlig tilstedeværelse. LinkedIn er det moderne visitkort (dog meget mere værdiskabende) og værktøj til networking. 

LinkedIn helt kort

LinkedIn er på én og samme tid det professionelle visitkort, såvel som det er samlingsstedet for det professionelle netværk. Det bru- ges til faglig sparring, videndeling og networking i det professionel- le. Nogle virksomheder bruger det til at rekruttere igennem, andre bruger det til at skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere ude i virksomhederne (salgsproces). Derudover bruges det til at sprede og dele inspirerende viden og råd om virksomheden og dennes produkter. 

LinkedIn bruges af:

LinkedIn bruges af erhvervsfolk og -ledere. Studerende på videregående uddannelser er også nogenlunde tilstedeværelse. Med omkring 1,8 mio danske profiler på LinkedIn er det alsidigt med brugerne - typisk er det dog personer med et karrieremæssigt mindset samt videnstunge medarbejdere, der bruger mediet. Derudover har et stigende antal virksomheder en Linkedin Company Page, som benyttes til synliggørelse af medarbejdere, produkter/koncepter og arrangementer samt rekruttering. 

Hvorfor bruge LinkedIn? 

Med LinkedIn har I som virksomhed mulighed for, at få et godt ind- blik i hvem der følger jer. Derudover er der mulighed for at promovere opdateringer mod bestemte målgrupper eller erhverv. Med godt og relevant indhold kan der skabes kundeleads til yderligere kvalificering i salg og marketingprocessen. Linkedin er blandt de mest 

effektive kanaler til at skabe gode B2B kundeleads og betydeligt mere omkostningseffektivt end det tidligere har været muligt. Slutteligt kan medarbejderne i virksomheden agere ambassadører for jeres virksomhed. Med helt opdaterede profiler viser virksomheden derfor sine kompetencer udadtil, gennem medarbejderne og deres adfærd og handlinger. 

Værdien i at bruge LinkedIn

Ved at bruge LinkedIn strategisk og taktisk kan I som virksom- hed udover at opnå first-mover fordele opnå følgende værdi- skabelse: 

 • komme tættere på kunderne
 • positionering (thought-leadership indenfor given område)
 • differentiere jer fra konkurrenterne og skabe en præference hos kunden
 • øget PR, medieomtale og eksponering (i kan selv iscene-sætte historien)
 • øget trafik til website og skabe kundeleads
 • øget synlighed og styrket digital tilstedeværelse

 

Gode cases

 • Vestas
 • Audi Danmark
 • EY Denmark
 • Lederne
 • Ikast-Brande Kommune

LinkedIn anvendes af disse virksomheder på en god måde til at dele forretningsorienterede opdateringer og viden.
Med det rette indhold i opdateringerne skaber de aktivitet og når med større sandsynlighed ud til de relevante brugere i målgruppen. De er kontinuerligt synlige og med værdiskabende med relevant indhold og bliver top-of-mind