Instagram er et af de sociale medier, der på det seneste har haft størst vækst i Danmark. Det hænger sammen med, at der er et stærkt stigende fokus på visuel kommunikation og markedsføring. Globalt bliver mediet brugt af over 150 mio. mennesker og nye brugere kom- mer konstant til. Der er 500-600.000 danske brugere. Instagram bruges til at dele billeder og korte videoer (varighed op til 15 sek.) 

Instagram helt kort

Instagram har en nyhedsstrøm ligesom det kendes fra de este andre sociale medier. Når man poster et billede vises det i ens følgeres nyhedsstrøm. Det er muligt at redigere både billeder og video i app’en - lægge filter på og klippe i filmen. Billedet kategoriseres under et hashtag, således at brugerne har større mulig- hed for at finde dine billeder under disse kategorier. I stedet for lange tekster viser I det, som I vil fortælle med et billede eller en video. Man kan også sagtens supplere med tekst under billedet/videoen. 

Instagram bruges af, men begrænses ikke til

Instagram bruges af rigtig mange forskellige målgrupper. Den typiske aldersgruppe er 18-34 år. Det bruges af alt fra kendte personligheder til virksomheder. Da det er et visuelt medie, bruges det især meget af mode og design virksomheder. 

Hvorfor bruge Instagram? 

Med Instagram får virksomheden en mulighed for at give et indblik ind bag facaden og vise medarbejdernes små hverdags-indslag, produkter eller events. 

Med god variation er det muligt at give kunderne ”mere” af jeres brand. Ved at opfordre brugerne til at bruge et hashtag i forbindelse med jeres events eller et besøg hos jer, er det muligt at kommunikere med brugerne, og endda kommunikere direkte med dem. Brugerne vil gerne involveres i processen. 

Værdien i at bruge Instagram

På Instagram kan I som virksomhed være
med til at opbygge et fællesskab omkring jeres virksomhed, samtidig med at I kan vise, hvad der sker bag facaden. Derudover er det muligt at interagere med de billeder brugerne uploader fra jeres organisation eller events. Et lille like eller en kommentar kan betyde meget for brugerne og igennem denne anerkendelse kan skabe ambassadører for virksomheden/brandet. Derudover kan I være med til at inspirere jeres brugere og følgere. 

Brugt med omtanke og over tid kan det være med til at styrke jeres brandværdi. Virksom- heden ligger højere i kundernes bevidsthed næste gang de skal vælge mellem dig og konkurrenten, hvis de følger din virksomhed, da de kender til jer og føler en tættere relation. 

Gode cases

  • Aarstiderne
  • Pernille Rosendahl
  • Brandts Museum
  • Djøf
  • Miss Design Says
  • Rosinante&Co
  • Bubber
  • Muutodesign
  • Unisport
  • Realdaniadk

Disse cases bruger Instagram til at inspirere visuelt og give et indblik i deres hverdag. Hermed får deres brugere et mere personligt indtryk af virksomheden og involvering af brugerne. 

Det er værdiskabende. 

Hvis du på baggrund af dette i højere grad overvejer brugen af Instagram - så bør du næsten også læse lidt mere om brugen af #hashtags i vores artikel "Hashtags - kort introduktion"