En strategi for sociale medier består af en række til- og fravalg af sociale medier som er relevante for organisationens målgruppe og som organisationen selv er klar til, definition af målsætninger og guidelines for organisationens medarbejdere til at anvende de valgte sociale medier. Det er nemt nok at være på alle medier, men mere vanskeligt at gøre en forskel hvis ikke indsatsen er tilstrækkeligt dedikeret. 

Mange forbinder sociale medier som noget der snildt kan klares i kommuni- kations- eller marketingafdelingen, med en Facebook-side eller en LinkedIn-side. Sandheden er, at en strategi for sociale medier fordrer et tæt samspil mellem disciplinerne marketing, kommunikation, IT, salg, HR, kundeservice og forret- ningsudvikling. Derfor er det vigtigt at indtænke styring (governance) og rollefordeling, da indsatsen oftest vil være mest værdifuld med en smidig tværorganisatorisk indsats.

En strategi for sociale medier bør ses som en langsigtet plan (1-3 år), der danner rammerne for organisationens tiltag i det sociale medielandskab. Hermed er organisationen klar over hvilke tiltag der skal igangsættes, styrkes, eller helt droppes. Når det er sagt, er det vigtigt at skabe rum til at favne dynamikken der kendetegnes ved sociale medier, hvor situationer opstår og skaber unikke muligheder for at reagere med en over- raskende og måske uventet indsats.
En strategi for sociale medier handler ikke blot om hvorvidt virksomheden skal på Facebook eller LinkedIn. Det handler om hvorfor, hvordan og hvilke sociale medier organisationen skal gøre brug af for at fremme sin digitale tilstedeværelse og digitale identitet. 

Det skaber tryghed i organisationen,
at have klart definerede mål at arbejde efter. Samtidig skal man som organisation være bevidst om den aktuelle tilstand og medarbejdernes kompetencer og kendskab til de relevante medier. Her er det vitalt at arbejde med medarbejdernes tryghed ved medierne og parathed til at forstå og anvende dem på de rette præmisser. 

Organisationens indsats og strategi for de sociale medier rummer ikke kun sociale medier, men såvel kommunikation, kundeservice, content, nyhedsbreve, website og meget mere. De sociale medier kan jo være en aktiv medvirken til at øge antallet af besøgende på websitet, øge antallet af nyhedsbrevsmodtagere, eller ændre opfattelsen af organisationens omdømme. Mulighederne er mange og effekten kraftfuld - men det kræver at man træffer nogle valg og definerer indsatsen i tråd med dette. Det er vigtigt at tage stilling til ens virksomheds digitale økosystem - altså de respektive sociale og digitale medier og hvordan disse hænger sammen og spiller hinanden stærkere, giver brugeren en god oplevelse (en smidig brugerrejse eller customer journey) og ultimativt lander nye kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.