Facebook er det største sociale medie i verden medt. I Danmark er der godt 3,5 mio brugere. Dermed giver det mening for mange organisationer at være repræsenteret her, set ud fra antallet af brugere. På Facebook er det vigtigt at have fokus på opbygningen af et fællesskab omkring virksomhedens brand. 

Muligheder på Facebook er brugen af Facebook-sider, personlige profiler, åbne og lukkede grupper, oprettelse af begivenheder, annoncering for øget eksponering eller øget målretning og segmentering af budskaber. 

Hvad skal vi bruge Facebook til? 
Facebook sider kan bruges til: 

 • Kundeservice 
 • Markedsføring
 • HR og rekruttering
 • Kundelead-skabelse
 • Øget kendskabsgrad
 • Positionering

Facebook grupper kan bruges til:

 • Intern vidensdeling mellem medarbejderne 
 • Dialog og vidensdeling mellem organisationen og den kunder/samarbejdspartnere
 • Positionering i andres grupper som thought-leaders indenfor et givent tema


Har jeres organisation fokus på kundeservice kan det være nærliggende at benytte siden som forlænget kundeservice. Skal I bruge siden til rekruttering? Skal I bruge siden til videndeling? Eller skal den bruges til at kommunikere jeres værdier som virksomhed? Mulighederne er mange, og en klar plan fra starten vil give jer det bedste afsæt.

Facebook brugere
Med så mange brugere på Facebook, bruges mediet også meget forskelligt. Rigtig mange bruger mediet som deres indgangsportal til internettet. Andre bruger det som en slags intranet og videns- delingsplatform. Nogle brugere får deres nyheder via Facebook. 

Andre ønsker blot at holde sig opdateret om netværket, familie og venner. F.eks. i små foreninger, hvor det bruges til at koordinere arbejde. Andre bruger det som et socialt pusterum fra dagligdagens arbejde og til at holde kontakt med venner, bekendte og familie. Generelt set er Facebook dog et uformelt forum, frem for et professionelt forum. 

Hvorfor bruge Facebook? 

Når brugerne interagerer med et opslag på Facebook eller selv deler noget, kommer det i cirkulation på platformen, og når ud til en større skare af per- soner. Hvis I har en stærk synlighed på Facebook opnår I muligheden for at blive delt i netværket og dermed opnå øget eksponering gennem word-of-mouth princippet, blot digitalt. 

Med så mange brugere af mediet, er der også store muligheder i at annoncere og segmentere ved hjælp af data fra Facebooks annoncesystem. Man når i dag i gennemsnit ud til 6% af ens følgere. Dvs. kun 6 ud af 100 personer bliver eksponeret for dit budskab i form af din statusopdatering. Denne ræk- kevidde kan øges enten ved at jeres følgere interagerer med jeres opdatering eller ved tilkøb af boosted effekt (annoncering) af jeres content

Værdien i at være aktiv på Facebook

Med en klar plan om hvad I vil have ud af Facebook, er der mulighed for at opbygge et stort fællesskab omkring jeres organisation eller nogle af de fokusområder eller mærkesager I måtte have. Med en god content plan, kan man nå langt på Facebook. Mulighederne for at analysere på indsatsen sammenholdt med andre forretningsdata kan give stor indsigt i virksomhedens målgruppe

Gode cases

 • Callme
 • KBH Lufthavn Star Tour
 • Aabenraa Kommune
 • LM Wind Power
 • Jyske bank (Havkatten) 

Disse virksomheder formår at bruge Facebook til at kommunikere relevant indhold til deres målgruppe og give god kundeservice nu og her. Det styrker fællesskabet omkring virksomhedens brand og øger kendskabsgraden. Det skaber et stærkt talerør til kunderne og giver mulighed for at skabe eller anerkende ambassadører og konvertere det til værdi i forretningen.