Formål

Vores formål i Tokerød+ er at fremme virksomheders digitale modenhed. 
I al sin enkelhed ved at gøre det digitale menneskeligt (trygt og ufarligt) og rentabelt - og organisationer digitale. De fleste virksomheder befinder sig frivilligt eller ufrivilligt i en digital transformation. Den proces hjælper vi med at facilitere til virksomhedens fordel. 

De 6 strategi-perspektiver
Vi har specialiseret os i 6 strategiske perspektiver, som alle bidrager til at geare organisationen til transformationen - hvilket illustreres i nedenstående model. 

(pssstt... fyld lige kaffekoppen op inden du går videre - der venter dig 3 min. læsning)

Digital tilstedeværelse: 
Formål med hjemmeside - skal den skabe kunder, uddanne kunder, informere forbugerne, eller? Valg af teknologi til hjemmesiden - et valg som medfører muligheder og konsekvenser - som er vigtigt at belyse inden valget træffes. Digital synlighed online. Skal virksomheden blogge? Anvende sociale medier? Email nyhedsbrev? Og hvordan sikres et smidigt samspil på tværs af de valgte løsninger? Vigtigt at notere at man jo ikke skal vælge det hele - men det som giver mening for virksomheden og som medarbejderne er klar til at håndtere og vedligeholde. 

Digital ROI
Enhver indsats digitalt kan og skal måles. Det handler aldrig om likes! Men mere om effekten i form af konvertering fra talerør til kunder og om målgruppen rammes og påvirkes positivt. Vi hjælper med at definere hvad virksomheden bør måle på for at understøtte forretningsstrategien. Vi hjælper med opsætning så det rigtige datagrundlag sikres. Ultimativt hjælper vi med at sikre måling af ROI på den givne indsats. (ROI på jysk: Hvad koster'n og hvad tjener vi?)

Workplace
Mange organisationer er begyndt at arbejde digitalt. Det indebærer digitale systemer, platforme og værktøjer. Nogle har for mange digitale platforme og værktøjer mens andre ikke har tilstrækkeligt. Det kan være vidensdelingsplatforme, intern kommunikations-systemer, system til håndtering af kunderelationer, værktøjer til digital mødeafholdelse, samarbejdsplatforme. Eksempler kan være: skype, Yammer, intranet, CRM system, Google docs, Office365, Sharepoint, m.fl.

Interne/Eksterne processer
I en digital verden med digitale og kundevendte platforme hvor kunderne håndteres digitalt, medfører det en masse interne digitale processer. Vi hjælper med at sikre sammenhæng mellem eksterne platforme og interne systemer til kundehåndtering, håndtering af data, support systemer. Oftest handler dette om at skabe overblik og derefter tage stilling til hvordan systemerne kan sikre mere optimal håndtering.

Social Business
En virksomhed er ikke en social business fordi den er på sociale medier. Social business handler om at arbejde struktureret med alle virksomhedens relationer (kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, investorer, pressen) og måle på effekten. Det fordrer at man får forankret den sociale indsats med relationspleje på tværs af virksomhedens afdelinger i form af kundeservice, salg, marketing, ledelsen. Det kræver uddannelse, træning træning og træning (!), erfaringsudveksling og ikke mindst stillingtagen. 

Digitalt lederskab
En digital transformation medfører en radikal forandring for virksomheden og organisationen og ingen radikale ændringer bliver til noget hvis ikke ledelsen er committed og tager ansvar og går forrest. Men mange ledere er utrygge ved at gøre det de gør godt i den analoge verden, så snart der kommer et digitalt fortegn foran. Også her gør øvelse mester. Det handler om at få ledere og ledelsen til at agere åbent overfor både organisationen og dens omverden. Det indebærer at man blogger, videoblogger, er aktiv på sociale medier, deltager i åbne arrangementer og i det hele taget repræsenterer sin virksomhed og dens værdier og holdninger. Det giver virksomheden et menneskeligt ansigt som flere finder interesse i end blot et intetsigende virksomhedsnavn og/eller brand. 

Hele balladen på én gang?
Måske du sidder tilbage nu, med en tom kop kaffe og tænker "hold da op, det var da ikke så lidt!" og det er vi helt enige i. Derfor skal man som virksomhed heller ikke kaste sig ud i alle 6 indsatsområder på én og samme tid, men prioritere en rækkefølge hvor det deles op i flere faser og som er mere overskuelig. De fleste virksomheder har stadig en del at tage stilling til om formålet med deres digitale tilstedeværelse, valg af platforme og sikre datagrundlag og måling af indsatsen. Så vil det være et nærliggende område at starte med.

Giv gerne feedback. Giver det mening? Hvad mangler? Noget vi bør uddybe eller simplificere?