Skærmbillede 2018-02-05 kl. 12.59.35.png
IMG_4703.JPG
tryg.png
IMG_2775.jpg
DSC06835.JPG
Skærmbillede 2018-02-05 kl. 12.59.35.png

Uddannelse i Digital Transformation


Bliv uddannet til at drive din virksomheds digitale strategi og transformation

 

Læs mere

SCROLL DOWN

Uddannelse i Digital Transformation


Bliv uddannet til at drive din virksomheds digitale strategi og transformation

 

Læs mere

Vi HJælper dig igennem den digitale omstilling med strategi, rådgivning & sparring og eksekvering af relevante digitaliseringsindsatser der understøtter din forretning og skaber vækst.

Digitale teknologier og medier rummer uanede muligheder for private virksomheder, offentlige institutioner, non-profit organisationer og startups. Efter at have gjort sig de indledende digitale erfaringer, vil man opdage det lag af muligheder, der ligger i form af samarbejde, vidensdeling, samskabelse, åben innovation og forretningsudvikling i en digital verden, hvor ikke blot siloerne i egen organisation er umyndiggjorte, men også på tværs af virksomheder (Inter-organisatorisk) i form af networked business tilgangen i form af alliancer. Det handler rigtig meget om at ændre kulturen og normerne i organisationen. Det handler om tillid og forståelse. Det handler om mennesker før platforme. Vores fokus er både digitale teknologier, organisation, processer og kultur. Vi er din garant for succesfuld digitalisering, der understøtter og fremmer forretningen. 

Teknologi

Ingen digital transformation uden teknologi - det er givet. Men valget af den rette teknologi er vigtig og ikke mindst mixet af teknologi, således at det digitale økosystem sammensættes rigtigt og med maksimal relevans og værdi for virksomheden.

digital-workplace.png

Organisation

Digitale teknologier nedbryder siloer og fremmer samarbejde på tværs af organisationen. Derfor spiller organisationen en vigtig rolle, ved at organisationsstrukturen, roller og ansvar er tydeligt defineret, at der er ledelsesmæssig opbakning til og forståelse for teknologierne. Ingen teknologi er en succes, medmindre den bliver forankret i organisationen.

Kultur

Digital is not a department - it's a mindset. Kulturen i en organisation påvirkes af valget af teknologi og digitale platforme. Gennem den digitale transformation vil kulturen gradvist blive påvirket og ændre sig, hvilket resulterer i nye arbejdsrutiner, vaner og øget samarbejde på tværs af organisationen. 

Vores Fokus


Vores Fokus


Vores WHY - og grunden til at vi står op og glæder os til at arbejde hver dag - er at skabe vækst og øget velfærd for virksomheder igennem digitalisering. Det gør vi ved at bidrage at fremme organisationers og medarbejderes digitale modenhed for at geare virksomheder til digitaliseringen. Vi vil gøre det digitale menneskeligt og digitalisere organisationer. For digitalisering = vækst. 
Det kræver de rette teknologier til at understøtte forretningen, de rette medarbejdere og ledere og deres kompetencer. Vi tror på mennesker før teknologi. Samtidig anerkender vi til fulde værdien og kraften i at anvende de rette teknologier. Derfor uddanner vi mennesker og digitaliserer organisationer. Det gearer organisationerne til i højere grad at skabe innovation som en integreret del af business as usual. 

Vi agerer facilitator, inspirator og ansvarlig projektleder på vores kunder digitale omstilling. Rollen tilbydes i flere versioner, men den mest benyttede rolle vi har for vores kunder er som den digitalt spillende træner, hvor vi både bidrager til at lave strategi og taktik, faciliterer processen i organisationen og står til ansvar for vores kunders økonomi og eksterne leverandører i relation til digitalisering og innovation. 

IMG_4703.JPG

0101010101


0101010101


 

010101010 REPRÆSENTERER FREMTIDSTECH.

I vores arbejde med Digital Transformation, som spænder over digitalisering, innovation og industri 4.0, læser vi hele tiden om nye teknologier, er i berøring med relevante cases, lader os inspirere af best-practice eksempler, og derfor vil vi på denne side samle inspiration og indsigt om chatbots, AR, VR, IoT, robotter, RPA, machine learning med flere til gavn for dig og dine kollegaer. 

 
 
AI+kunstig+intelligens.jpg

Kunstig intelligens (AI) - CHATBOTS, machine learning. 

Kunstig intelligens er den del af datalogien, der har til formål at få maskiner til at "tænke" - med andre ord at kunne gå målrettet efter noget, f.eks. at vinde over en person i skak eller at undgå at holde op med at fungere, ved hjælp af påvirkninger, som opfattes af sensorer.

 
RPA+Robotic+Process+Automation.jpeg

ROBOTICS PROCESS AUTOMATION (RPA)

RPA er en proces automatiserings-teknologi baseret på software robotter eller kunstig intelligens. 

 
internet-of-things.png

INTERNET OF THINGS (IOT)

IoT - eller Tingenes Internet - betyder et netværk af unikt identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i en internetlignende struktur. Anno 2017 er 8 mia. enheder tilkoblet til internettet. I 2030 vil det tal være steget til en billion (!) enheder.  

 
VirtualReality.JPG

VIRTUAL REALITY & Augmented reality

Den virtuelle verden buldrer frem og giver en masse muligheder og fordele for virksomheder bl.a. inden for produktion, træning, uddannelse, turisme, shopping, med flere.

tryg.png

Cases


Cases


få indblik i samarbejdet

Ud fra vores kernefokus - Teknologi, Organisation og Kultur, har vi transformeret vores kunder digitalt, både i form af robust rådgivning, men ligeledes som en eksekverende del af vores kunders forløb.

 Innovationsforløb - Digital identitet - Digital strategi - Analyse - Research

Innovationsforløb - Digital identitet - Digital strategi - Analyse - Research

Catering Danmark

Catering Danmark er succesfuld landsdækkende catering-kæde, som har siddet på fødevaremarkedet i lang tid. Virksomheden har et højt ambitionsniveau og er kendt for at forretningsudvikle sig dynamisk. Man ønskede at skabe et helt nyt forretningskoncept for at eliminere risikoen for at blive overhalet indenom af andre fødevare-virksomheder i vækst. Tokerød Plus har designet og faciliteret et innovationsforløb for kunden, med et mix af eksterne innovative digitale specialister for at skabe 2 bæredygtige forretningskoncepter og prototyper, som centralt punkt i den videre forretningsudvikling. 

 Digital workplace, yammer, kultur

Digital workplace, yammer, kultur

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitution er bevidste om behovet for at medarbejdere i højere grad kan arbejde uafhængigt og fleksibelt uden at være låst til et specifikt sted eller tid. At den moderne medarbejder anno 2017 arbejder fra kontoret, hjemmefra og på farten. Det vil organisationen gerne understøtte i højere grad med brugen af relevante og tilstrækkeligt fleksible systemer. Det gøres med afsæt i Yammer, og Tokerød Plus har hjulpet med behovsafklaring, struktur af rolle og processer, samt udrulning på tværs af organisationen med fokus på at skabe tryghed i denne digitalisering.

 Digital workplace, rådgivning, organisatorisk fokus 

Digital workplace, rådgivning, organisatorisk fokus 

Folkekirkens Nødhjælp

Det internationale team er således i en proces/situation, der skaber særligt geografiske og logistiske udfordringer i forhold til intern kommunikation, vidensdeling og virtuelt samarbejde. Tokerød Plus fik til opgave at facilitere digitaliseringsprocessen inden for Digital Workplace, med udgangspunkt i Microsoft Yammer platformen, herunder uddannelse og træning af teamet, implementering af Yammer som det primære interne kommunikationsplatform, samt kortlægning af det interne digitale økosystem.

 Digital strategi, rådgivning, digital workplace

Digital strategi, rådgivning, digital workplace

HK

HK Midt vil gerne endnu tættere på sine medlemmer og ligeledes i højere grad målrette de yngre generationer. Præmissen for det er digitale og sociale medier. HK Midt henvendte sig til Tokerød Plus for at sikre en mere målrettet og aktiv tilvalgt strategi for digitaliseringen af organisationen. HK Midt får udarbejdet en digital strategi og en handlingsplan, parallelt med at medarbejdere inspireres og undervises i brugen af sociale og digitale medier samt relevansen for organisationen og dennes målgruppe.

 Digital strategi, social media strategi, digital content, leadgenerering

Digital strategi, social media strategi, digital content, leadgenerering

Saxo Bank

Saxo Bank skabte kundeloyalitetsprogrammet Ride Like a Pro for yderligere aktivering af sit sponsorship af Team Tinkoff Saxo. Et stort setup hvor man inviterede kernekunder (og potentielle kunder) med i et træningsprogram over et år, hvor man skulle træne under lignende vilkår som de professionelle stjerneryttere, med afslutning af kongeetapen i Vuelta á Espania. Denne store satsning skulle understøttes digitalt, hvor Tokerød Plus fik til opgave at udarbejde den digitale strategi og aktivere den for kundeloyalitetsprogrammet med henblik på at skabe øget brand awareness og kundeleads.

 Digital rådgivning, digital coach

Digital rådgivning, digital coach

Dragør kommune

Dragør Kommune er i gang med sin digitale omstilling (transformation), som kommunen ønsker at forholde sig proaktivt til og med særligt fokus på faktoren Organisation i den digitale transformation. Tokerød Plus har fået til opgave at rådgive og tilbyde sparring til lederne i organisationen i form af Digital Coach løsningen.

 Digital transformation, salg, social selling, rådgivning, digitalt lederskab

Digital transformation, salg, social selling, rådgivning, digitalt lederskab

Tryg

Tryg har sat sig for at blive mere rådgivende end sælgende. Det betyder, at salgsindsatsen skal vendes fra push til pull-tilgang. Her er det vitalt, at lederne går forrest og viser vejen. Tokerød Plus har fået til opgave at inspirere, rådgivere og give sparring til Trygs kundechefer om, hvordan de individuelt kan arbejde med en mere rådgivende pull tilgang, hvor man i højere grad deler ud af sin viden og ekspertise indenfor forsikring.

 
 Digital strategi, digital tilstedeværelse, employee advocacy, social media, leadgenerering

Digital strategi, digital tilstedeværelse, employee advocacy, social media, leadgenerering

daxiomatic

Daxiomatic har en meget stærk profil med sin formålsdrevne tilgang, særlige DNA med sin helt unikke organisationskultur - som har resulteret i at virksomheden er blevet kåret som Danmarks bedste arbejdsplads. Denne stærke profil skal understøttes digitalt. Målsætningen for Daxiomatic er at være top of mind hos målgruppen løbende. Dette for at sikre, at når kunden erkender sit behov for en ERP løsning, så skal Daxiomatic være en naturlig del af beslutningsprocessen. Dette løses via kortlægning af stakeholders og det digitale økosystem for Daxiomatic og definering en digital strategi med konkret handlingsplan for eksekvering.

IMG_2775.jpg

Vi Vil Møde Dig!


Vi Vil Møde Dig!


Nok er vi digitale, men vi bliver aldrig for digitale til et godt, gammeldags møde. Relationer kan skabes og styrkes på hundredvis af måder. Grundlæggende tror vi på, at det er i krydsfeltet og koblingen mellem den digitale og den virkelige verden, at værdien skabes.

Vi lytter og giver indblik i vores hverdag og i vores viden. I fællesskab finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe med at skabe værdi og mening for dig og din virksomhed. Helt grundlæggende hjælper vi med behovsafklaring.

Vores base er Odense, og vi inviterer gerne på kaffe og inspiration - men vi kan mødes hvor som helst, hvorend du befinder dig. Også digitalt. 

Vil du have vores hjælp? Så tag endelig fat i os.

DSC06835.JPG

Hverdag og Viden


Få indblik i vores hverdag og få del i vores viden.

Hverdag og Viden


Få indblik i vores hverdag og få del i vores viden.