Innovate or die...

Innovation er blevet en kernekompetence for bæredygtige virksomheder og det er der en grund til: Produkt-livscyklusser bliver til stadighed kortere, digital transformation og tilstedeværelse er en essentiel del i kampen om kunder, og intern vidensdeling og optimerede systemer er vital for den effektive organisation. Hvis din virksomhed ikke rider først på innovationsbølgen, så er risikoen for at blive overhalet ikke bare tilstede, men det er en uundgåelig del af markedsudviklingen - men det er ikke for sent at innovere og vi kan hjælpe din virksomhed med implementering af de nødvendige kreative processer og koble disse til den kommerciellekontekst for at sikre din virksomheds overlevelse.

Vi hjælper og faciliterer den interne udvikling, produkt- og service udvikling, eller optimering af interne og eksterne processer gennem vores individuelt tilpassede innovationsforløb. Tokerød Plus tager hånd om din virksomheds digitale transformation og projekter relateret til udvikling af fysiske og ikke-fysiske produkter ved at tilrettelægge, afholde og facilitere workshops med udgangspunkt i kreativ udvikling ved at implementere verificerede og afprøvede metoder og arbejdsprocesser. Vores innovationsforløb bliver tilpasset din virksomheds specifikke behov og anvendelsesområder, så vi I fællesskab kortlægger det videre forløb. Innovationsprojekter er ofte komplekse, da de omfatter store opgaver og ikke-eksisterende løsninger, og derfor vægter vi samarbejdet højt, så vi danner forståelse for hinanden og skaber mest muligt værdi gennem den fælles indsats.

Vores innovationsforløb tager udgangspunkt i brugerdrevne design principper, så vi sikrer sammenhørighed mellem løsning og potentielle brugere af de udviklede systemer. Vores framework for brugerdrevet design bygger på Double Diamond processen fra The British Design Council, som er defineret ved brugen af problem-områder og løsnings-områder. Gennem disse rammer kan vi effektivt udvide vores forståelse af problematikker gennem relevant research, og den skabte viden vil fungere som fundament for den følgende idé- og konceptudvikling. Det næste skridt er at skabe prototyper, som indkapsler de mest værdiskabende funktionaliteter, som vil blive testet af brugere og derved sikre optimalt fit mellem løsning og målgruppe/brugere.

The double diamond.png

Vi tror på, at det bedste innovationsforløb bliver skabt ved at lave en kontekst som kobler brugerdrevet design med forretningsperspektiver. Vi søger derfor at kombinere kreativ ideudvikling med markedsmekanismer.


Cases

Catering Danmark er en succesfuld catering-kæde, som har siddet på fødevaremarkedet i lang tid. Kunden tog kontakt til Elektronista og Tokerød Plus med en kompleks problemstilling, hvor de havde realiseret, at der var en reel mulighed for, at de potentielt kunne bliver overhalet indenom af fødevare-virksomheder i vækst. Der blev etableret et innovationsforløb for kunden, som skulle resultere i 2 bæredygtige forretningskoncepter, og derved fungerer som modsvar til den stigende markedskonkurrence på fødevareområdet. Slutresultatet vil blive opnået gennem et innovationsforløb, som var bygget op af ét kick-off møde, 4 dybdegående workshops, og kontinuerlig korrespondance mellem alle 3 aktorer over en tidsperiode på 5 måneder.  Følgende er et overblik over de forskellige delelementer af forløbet:

Innovationsforløbet med Catering Danmark blev skabt ud fra klare retningslinjer i forhold til facilitatorer, og interne- og eksterne deltagere. Processerne og workshops blev struktureret i fællesskab med Elektronista, hvorefter Tokerød Plus stod for faciliteringen og planlægning af de følgende workshops. De følgende workshops blev bygget op om Double Diamond processen, hvor vores fokus har været at åbne op for problem-områderne i relation til fødevarer og omkringliggende relevante mekanismer, såsom samfundsmæssige-problematikker og teknologiske trends. Efterfølgende har fokus været på at transformere de fundne problematikker ved at indsætte dem i en løsnings-kontekst. Denne process er et gennemgående tema i vores arbejdsmetoder, og dette sikrer os, at vi skaber den mest værdifulde løsning og samtidig sikrer, at løsningen er i sync med de interne strategiske målsætninger for kunden og har forretnings- og markedspotentiale.