Akkrediteret uddannelse:
Bliv guide i Digital omstilling 

Vi hører om det og mærker det dagligt – den digitale udvikling skaber en række grundlæggende forandringer i vores hverdag. Dette gælder ikke mindst i måden vi arbejder på,  det ændrer også hvordan du, som medarbejder yder service og velfærd over for borgerne. Det er ofte svært at overskue muligheder og konsekvenser i forhold til den digitale udvikling.

Med dette fagmodul ønsker vi at skabe et godt fundament, der giver dig overblik over de væsentlige ellementer i forhold til den digitale omstilling i din organisation.  Vi giver dig indblik i de væsentlige teknologier, der ligger til grund for den digitale omstilling, og ser på hvordan du kan bruge dem i forhold til at sikre at din organisation kan udnytte teknologierne optimalt, til at nå jeres strategier og målsætninger. Når du skal lykkes med jeres digitale omstilling er det vigtigt at du også bliver klædt på i forhold til processen omkring udviklingen og implementeringen af omstillingen. Forløbet vil udover selve fagmodulet indeholde 2 ekstra dage med speciel fokus på den digitale transformation i netop din organisation.

Indhold

Forløbet bliver en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og vil have et output i form af, at du ud over eksamen, har en overordnet plan for din digitale omstilling. Nogle af de væsentlige områder forløbet vil fokusere på er:

 • Aktuelle teknologier i praksis på arbejdspladsen, herunder af produktivitetsfremmende karakter
 • Teknologier på arbejdspladsen i den nære fremtid
 • Digital dannelse og læring
 • Digital adfærd, samarbejdsformer, kultur og agile arbejdsmetoder
 • Digitalisering og automatisering af arbejdsprocesser
 • Distribution af data og rapportering

Der vil bl.a. blive arbejdet med:

 • Beherskelse af nye teknologier
 • Bedre og mere sikker anvendelse af (big) data
 • Arbejde med åbne digitale samarbejds- og kommunikationsplatforme
 • Etablering af digital lærings- og vidensdelingsmiljø
 • Hurtigere og bedre sagsbehandling
 • Eksperimentere med nye innovative digitale muligheder

Varighed

Samlet 6 dage – 2x2 dage med fagmodul, og 2x1 dag med workshop. Digitale læringsteknolgier vil være en del af dette.

 •  Der opnås 5 ECTS på uddannelsen.  Første modul starter i april. 

Undervisning vil finde sted fysisk on location - men vil også suppleres af digitale kommunikations- og samarbejdsplatforme. Undervisere vil være Harald Tokerød fra Tokerød Plus og Jens Kristian Kristiansen fra LedelsesAkademiet Lillebælt. Der vil være en stor grad af case-baseret materiale i undervisningen for at gøre det så virkelighedsnært og praktisk anvendeligt som muligt.  

Uddannelsens opbygning & økonomi

Fagmodulet Digital omstilling er baseret på AU faget "Problem change management":

 • Modul - Bliv Guide i digital omstilling 5 ECTS
 • Afsluttes med mundtlig eksamen. 
 • Adgangskrav: 2 års erhvervserfaring + gymnasial uddannelse/ relevant erhvervserfaring 

Pris pr. modul er 9.600 kr. inkl. al forplejning og læsemateriale.

Uddannelsesstart er april 2018. 


Interesseret i at høre mere om uddannelsen og tage en dialog?

Du kan skrive til Julie fra LedelsesAkademiet Lillebælt på: Juko@eal.dk

Eller udfylde kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig.