Hvor er mine kunder - hvornår og hvorfor?

 

Folk stiller større krav til virksomheder end nogensinde. Derfor er det vigtigt at du har et stærkt og indgående kendskab til dine kunder og kundeemner. Hvis du ikke har det, har din konkurrent det, og din konkurrent har dermed et enormt forspring over dig og dit firma.   

En kortlægning af dine kunders og kundeemners digitale rejse – Customer Journey – giver dig indblik i deres oplevelse af dig, lige fra det første kontaktpunkt og gennem hele processen frem til en potentielt langsigtet og profitabel kunderelation.  

En Customer Journey kortlægning (mapping) gør dig i stand til at identificere nøgle-oplevelser, som kunden har med din virksomhed og dit brand. Kortlægningen giver indblik i dine kunders og kundeemners behov, motivation og tvivl om dit brand for hvert kontaktpunkt. Og med det indblik kan du digitalt kommunikere med dine kunder, så du får det mest optimale resultat for din forretning. 

Vi kortlægger customer journeys for vores kunder.

Brugerrejse - Customer Journey Map

I processen med udarbejdelse af customer journey opsamles og udledes data- og informationsgrundlag til at definere personas i målgruppen. Et eksempel på en visuelt defineret persona (infographic) ses nedenfor. 

Customer Journey Persona

 

Hvordan ser DINE kunders Customer Journey ud?

Lad os analysere dine kunder og kundeemner, så du får et klart billede af hvem, de er, hvordan deres rejse ser ud, og på hvilke måder, du kan optimere din digitale interaktioner med dem.